ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖

 

เข้าระบบ (Login)
ชื่อใช้งาน(Username)
Password(Password)
 


181/39 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-222820
โทรสาร: 043 338 459
Facebook:
https://www.facebook.com/dpckk
Website:
http://dpc6.ddc.moph.go.th/ Web Browser ที่แนะนำ