หน้าหลัก สคร6.ขอนแก่น ||เครือข่ายบริการที่ 7 || เครือข่ายบริการที่ 8   ข้อมูลรวมทั้งเขตรับผิดชอบ|| รายงาน GIS
ขนาดปกติ ขยาย ย่อ เลื่อน
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 มิ.ย. 2557
title เงื่อนไขการแสดงข้อมูล
1. เลือกโรค :
    
2. เลือกช่วงเวลา(ปี):
    
3. เลือกข้อมูล
     ผู้ป่วยสะสม    ผู้ป่วยรายใหม่
4.เลือกรูปแบบ
     จำนวน(ราย)    อัตรา่ ปชก.แสนคน


จำนวนผู้ป่วย(ราย)

จำนวนผู้ป่วย /อัตราป่วยต่อปชก.แสน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง(ผู้ป่วยรายใหม่) ปี 2561 พื้นที่ เครือข่ายบริการที่ 7 และ 8

ลำดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร
(2561)
จำนวนป่วย(ราย) อัตราป่วยต่อปชก.แสน
1 จ.ขอนแก่น - - -
2 จ.มหาสารคาม - - -
3 จ.ร้อยเอ็ด - - -
4 จ.กาฬสินธุ์ - - -
5 จ.บึงกาฬ - - -
6 จ.หนองบัวลำภู - - -
7 จ.อุดรธานี - - -
8 จ.เลย - - -
9 จ.หนองคาย - - -
10 จ.สกลนคร - - -
11 จ.นครพนม - - -
รวม - - -