หน้าหลัก สคร6.ขอนแก่น ||เครือข่ายบริการที่ 7 || เครือข่ายบริการที่ 8   รายงาน GIS รายสัปดาห์|| รายงาน GIS รายเดือน
 เลือกพื้นที่ ขนาดปกติ ขยาย ย่อ เลื่อน
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 ก.พ. 2561
title เงื่อนไขการแสดงข้อมูล
1. เลือกโรค :
    
2. เลือกรูปแบบ :
     จำนวนผู้ป่วย(ราย)
     อัตราป่วยต่อ ปชก.แสนคน
     จำนวนผู้ป่วยตาย(ราย)
     อัตราป่วยตาย
3. เลือกระยะเวลา :
     ปี /   ถึง   ปี /


อัตราป่วยต่อ ปชก.แสนคน

จำนวนผู้ป่วย /อัตราป่วยต่อปชก.แสน /อัตราป่วยตาย โรค D.H.F,Total(26,27,66)(รวม) ปี 2561 สัปดาห์ที่ 45 ถึง ปี 2562 สัปดาห์ที่ 07พื้นที่ เครือข่ายบริการที่ 7 และ 8
ลำดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร
(2561)
จำนวนป่วย(ราย) อัตราป่วยต่อปชก.แสน จำนวนตาย(ราย) อัตราป่วยตาย
1 จ.ขอนแก่น - - - - -
2 จ.มหาสารคาม - - - - -
3 จ.ร้อยเอ็ด - - - - -
4 จ.กาฬสินธุ์ - - - - -
5 จ.บึงกาฬ - - - - -
6 จ.หนองบัวลำภู - - - - -
7 จ.อุดรธานี - - - - -
8 จ.เลย - - - - -
9 จ.หนองคาย - - - - -
10 จ.สกลนคร - - - - -
11 จ.นครพนม - - - - -
รวม - - - - -
** คลิ๊กที่ชื่อจังหวัดเพื่อดูข้อมูลรายอำเภอ
ที่มา : รายงาน 506 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่