หน้าหลัก สคร6.ขอนแก่น ||เครือข่ายบริการที่ 7 || เครือข่ายบริการที่ 8  
ขนาดปกติ ขยาย ย่อ เลื่อน
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 มิ.ย. 2557
รายงานรอบ 3 เดือน ผู้ป่วยวัณโรคใหม่และกลับเป็นซ้ำ
1. เลือกตัวแปรข้อมูล :
    
2. เลือกช่วงเวลา(ปี/COHORT):
     /


จำนวน(ราย)